Česká republika získala z rozpočtu EU o 22,7 mld. Kč více než odvedla

V průběhu prvního pololetí 2010 obdržela České republika z rozpočtu EU celkem 41,4 mld. Kč a odvedla do něj 18,7 mld. Kč. Čistá pozice ČR za první pololetí 2010 je tedy pozitivní, získali jsme o 22,7 mld. Kč více, než jsme do evropského rozpočtu odvedli. Uvádí to tisková zpráva Ministerstva financí.

Při meziročním srovnání je pozitivní především struktura čerpaných prostředků. V letošním půlroce ČR totiž čerpala již pouze průběžné platby, kterými EU proplácí již uskutečněné výdaje ze strany příjemců, zatímco v prvním pololetí loňského roku ČR čerpala pouze zálohové platby. Objem průběžných plateb za první pololetí 2010 byl navíc vyšší (19,2 mld. Kč) než výše průběžných plateb za celý rok 2009 (17,8 mld. Kč).
Za pozitivním saldem ČR vůči evropskému rozpočtu stály především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a prostředky ze Společné zemědělské politiky EU. Na politiku soudržnosti ČR celkově za první pololetí letošního roku obdržela 19,2 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky činily 21,7 mld. Kč, přičemž klíčovou položku tvořily přímé platby (14 mld. Kč).

Odeslat článek e-mailem
Odeslat článek e-mailem
Vaše jméno: Váš e-mail:
E-mail adresáta: Poslat:
Komentář:
Vyhledávání
Novinky